Postavy z balíkov slamy

Vážení občania,

dožinky predstavujú slávnostné ukončenie žatvy, koniec leta
a odovzdávanie
žatevného venca ako symbol novej úrody.
Dožinkový veniec uvitý
v posledný deň žatevných prác
z prvých a posledných klasov
s rôznymi ozdobami
a kvetmi symbolizuje rozmnožovaciu

schopnosť obilia.
Na znak ukončenia tohoročnej žatvy sa v našej obci zrealizovala
výzdoba
z balíkov slamy. Tvorí ju chlap a žena, ktorí majú
výšku skoro
4 metre a váhu spolu viac ako 700 kíl.
Všade, kde sú polia a zbiera sa úroda sa na konci zberu
usporadúva
dožinková slávnosť. Tieto dve postavy 
sú takými našimi
dožinkovými slávnosťami.
Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
na realizácii
tejto výzdoby patrí poďakovanie.