Podpora prístupu k pitnej vode v obci Soľ – výstavba a rozšírenie miestneho vodovodu – Lokalita L3

20210113075058718