Oznámenie OÚ Vranov n/T – pozemkový a lesný odbor

Vážení občania!

Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor 
Vám  oznamuje,
že podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
a o zmene niektorých zákonov,
vznikajú pri nájme poľnohospodárskej pôdy nájomcom povinnosti.

Viac na: Oznámenie o zasielaní sumárnych údajov