Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Vážení občania, 

v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov. 

Viac na: Obec Soľ – Oznámenie o voľnom pracovnom mieste (2)