Oznámenie o prerušení prevádzky základnej školy

Vážení občania, 

z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v obci zriaďovateľ Základnej školy Soľ 53 rozhodol o prerušení prevádzky základnej školy v termíne
od 08. 03. 2021 až do odvolania. 

Viac na: Rozhodnutie – Základná škola