Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy

Vážení občania!

V prílohe Vám predkladáme žiadosť regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy
vo Vranove nad Topľou
o povinnej registrácii chovu ošípaných
pre vlastnú spotrebu.
Viac na: Registrácia chovov s jednou ošípanou