Oznam o vyplácaní sociálnych dávok

Vážení občania,

Slovenská pošta žiada ľudí o zodpovedné dodržiavanie opatrení
pri preberaní sociálnych dávok.
Od 18. do 27. marca 2020, teda spolu 10 dní, bude Slovenská
pošta vyplácať sociálne dávky obyvateľom obcí
a miest do vlastných rúk na pobočkách alebo priamo na adresu.
S cieľom chrániť zamestnancov pošty a obyvateľov miest
a obcí Slovenská pošta prijala prísnejšie ochranné opatrenia
a vyzýva obyvateľov, aby ich pri preberaní sociálnych dávok
zodpovedne a dôsledne dodržiavali
.

Viac na: Vyplácanie dávok – usmernenie