Oznam o výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa -ky