Oznam o výberovom konaní

Vážení občania!

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre Obec Soľ, 094 35 Soľ 161

vyhlasuje


výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné miesto odborného pracovníka –
garanta Komunitného centra Soľ

Viac na: Oznam o výberovom konaní