Otvorenie “Výdajne pitnej vody”

Vážení občania,

dňa 29. januára 2020 o 13.00 hod. bola slávnostne otvorená
“Výdajňa pitnej vody”, ktorá je určená pre občanov bez
vodovodnej prípojky. Tento projekt sa zrealizoval vďaka
podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje.
Pre odber pitnej vody je pre obyvateľov obce bez
vodovodnej prípojky k dispozícii automatický výdajný
systém (výdajný automat) pre platený odber vody
prostredníctvom
čipových kariet.  Tento automat sa nachádza
v novovybudovanom
objekte “Výdajňa vody”, ktorý je
pre obyvateľov obce bez vodovodnej

prípojky sprístupnený každý deň v čase
od 7.00 hod. do 20.00 hod.

Čipové karty je možné si prevziať na obecnom úrade. Do každej
rodiny je
 určená jedna čipová karta, na ktorej je
štartovací balíček
 1000 litrov vody. Po spotrebovaní
všetkých litrov vody
 je možné čipovú kartu opätovne
dobiť v minimálnej
hodnote 3,-€ / 1000 litrov vody.