Otvorenie obecnej knižnice

Vážení občania, 
obec Soľ vás srdečne pozýva do znovuotvorenej obecnej knižnice.
Vypožičný čas pre verejnosť je následovný:

Pondelok od 13.00 – 17.00 hod.
Utorok     od 12.00 – 16.00 hod.
Štvrtok     od 12.00 – 16.00 hod.

Obecná knižnica sa nachádza v priestoroch
budovy základnej školy.

Knižnica ponúka beletriu pre deti, mládež,
dospelých, poéziu,
odbornú
a náučnú literatúru rôzneho zamerania. 

Tešíme sa na vašu návštevu.