Oslavy 75. výročia SNP

“Šli muži, ženy s dlaňou v dlani, šli chlapci s puškami ovešaní.
A mnohí, Bože, takí mladí! Nemali ani osemnásť…
Za 75 rokov, čas všetko pozastieral.
Zarástli dávno partizánske chodníčky i smutné lesné mohyly.
Podzemné partizánske bunkre porúcané,
poplesnené drevený trámy pohnili.”
Dňa 28. augusta 2019 sme si pripomenuli 75. výročie Slovenského
národného povstania. Práve tento deň bol vhodný na odhalenie
novopostaveného pamätníka. Oslavy sa začali zhudobnenou básňou
Ivana Kraska – Otcova roľa, ktorú nádherne zaspievali Ninka Mrusková
a Dianka Grácová, ktoré na klavíri doprevádzala Rebeka Kubačková.
Starosta obce pripomenul, že nesmieme zabúdať na hrdinstvá našich
otcov a starých otcov, ktorí po rokoch útrap zatúžili po slobode práve
tak, ako po nej túžime my a  každý národ. Vo februári 1944
v Slanských vrchoch vznikla partizánska skupina “Pučkov”, ktorej
pomáhali obyvatelia okolitých obcí. Z našej obce to boli
Andrej Berta, Ján Hájnik, Juraj Hirčák, Ján Hoľák, Alžbeta Hoľáková,
Ján Hlad, Ján Jackanin, Anna Ruščáková, Jozef Stoj, Michal
Stoj, Jozef Voľanský a desiatky ďalších. Po slávnostnom príhovore
bol odhalený novopostavený pamätník a položený veniec k pamätníku.
Aj my si na večnú pamäť zachováme vďaku a úctu voči padlým i žijúcim
hrdinom Slovenského národného povstania.