Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva – aktualizácia k 20. 05. 2020

Vážení občania, 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou SR a v súlade so závermi z rokovania Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 11. mája 2020 nariaďuje tieto opatrenia:

Opatrenia platné od 20. mája 2020

Opatrenia platné od 18. mája 2020