Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva – aktualizácia k 15. 10. 2020

Vážení občania, 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou SR a v súlade so závermi z rokovania Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky
 nariaďuje tieto opatrenia:

final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10

Final_opatrenia_ruska_15_10_2020