Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva – aktualizácia k 05. 01. 2021

Vážení občania, 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou SR a v súlade so závermi z rokovania Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky
 nariaďuje tieto opatrenia:

Vyhláška č. 77 vydaná 31.12.2020

Usmernenie_prax_ziakov_a_studentov_zdrav_SZV_18_12_final