Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva – aktualizácia k 10. 06. 2020

Vážení občania, 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou SR a v súlade so závermi z rokovania Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky
odo dňa 10. júna 2020 nariaďuje tieto opatrenia:

Opatrenie_UVZSR_prevadzky_09.06.2020

final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06

final_opatrenie_ruska_02_06

Opatrenia platné od 20. mája 2020

Opatrenia platné od 18. mája 2020