Opatrenia na ÚPSVaR vo Vranove n. T.

Vážení občania, 

odo dňa 19. 10. 2021 prijíma Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou tieto opatrenia: