Opatrenia na tlmenie afrického moru ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov n. T. príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 9 a § 11 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie afrického moru ošípaných 

nariaďuje 

opatrenia pri potvrdení výskytu afrického moru ošípaných. 

Viac na: Opatrenia dohľad 10km