Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vážení občania, 
okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou 

odvoláva

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.