Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vážení občania. 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. 

Viac na: Požiare – odvolanie