Odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania

Vážení občania.

Predkladáme Vám odpis zápisnice OVK volebný okrsok 1 a 2 o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali dňa 8. júna 2024.

Odpis zápisnice – okrsok 1

Odpis zápisnice – okrsok 2