Odovzdávanie cien výhercom v súťaži “Medvedí cesnak v našej domácnosti”

Vážení občania,

dňa 5. mája 2020 sme odovzdali ceny výhercom v súťaži “Medvedí cesnak v našej domácnosti”. Starosta im v krátkom príhovore poďakoval za účasť v súťaži a odovzdal ceny. Veríme, že do najbližšej súťaže, ktorú chystáme pre našich občanov sa zapojí čo najviac súťažiacich. 

Výhercom srdečne blahoželáme. 

Video z odovzdávania: https://www.youtube.com/watch?v=C5IwxKmIprE