Očkovanie v nemocnici SVET ZDRAVIA vo Vranove n. T.

Vážení občania, 

nemocnica SVET ZDRAVIA očkuje 3x týždenne, utorok – streda – štvrtok. 

Viac na: