Obnovenie úradných hodín na úrade práce

Vážení občania, 

úradné hodiny Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa
od 10. novembra 2020 

o b n o v u j ú. 

Od uvedeného dátumu fungujú v štandardnom režime. Obnovujú sa úradné hodiny a kontakty na úradoch práce.