Popis objednaného plnenia: PD – Rozšírenie NN siete v obci Soľ

Dátum zverejnenia: 3.marec 2015

Dátum vyhotovenia: 16.február 2015

Číslo objednávky: 55/2015

Suma: 2 760,00

Identifikátor zmluvy:

Dodávateľ: EL PRO KAN, s.r.o.

IČO: 44104944

Adresa: Sídlisko 1. mája 35/61, 09301 Vranov n/T

Stiahnuť: