Popis objednaného plnenia: Reflx. vesty UoZ, mat. Guľáš majster

Dátum zverejnenia: 6.november 2015

Dátum vyhotovenia: 2.september 2015

Číslo objednávky: 289/2015

Suma: 0,00

Identifikátor zmluvy:

Dodávateľ: BALWEEN SLOVAKIA, s.r.o.

IČO: 4994885

Adresa: Hencovská 46/187, 09301 Vranov n/T

Stiahnuť: