Obecné slávnosti “Pred svatim Janom”

Dňa 16. júna 2019 sa v našej obci konali obecné slávnosti
pod názvom “Pred svatim Janom”.
Tieto slávnosti majú v našej obci dlhoročnú tradíciu,
veď tohto roku sa konali už po štrnásty krát. V bohatom
programe vystúpili finalisti súťaže Zem spieva Štefan Štec,
FS Raslavičan, zaspievala Ženská spevácka
skupina Soľanske nevesty
a nezabudli sme ani na našich sólistov
Miška Vancáka, Sofiu Dobranskú, Janku Duhoňovú,
Ninu Mruskovú a Dianku Grácovú. Pre veľmi nepriaznivé
počasie nevystúpila skupina Abba Slovakia.
Všetci, ktorí si zakúpili tombolové lístky mali možnosť
zapojiť sa do zlosovania o zaujímavé ceny. Veľké
poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomohli pri organizácii slávností.