Obecná knižnica v novom šate

      V mesiaci marec prebehla v Obecnej knižnici v Soli výmena knižničného nábytku. V rámci projektu sa podarilo do knižnice získať 15 nových regálov na knihy, 1 menšiu skrinku, 20 stolov pre štúdium, 20 stoličiek pre čitateľov a jednu pre knihovníka. Výmena si vyžadovala vyloženie všetkých kníh, výmenu nábytku a následné poukladanie všetkých kníh do nových poličiek.

     Vďaka získanému nábytku sa mohli z knižnice vyradiť staršie, nesúrodé skrinky. Knižnica získala modernejší kompaktný vzhľad a podarilo sa vytvoriť vzdušný priestor pre čitateľov a návštevníkov knižnice nielen na čítanie, ale aj rôzne iné aktivity.

     Pozývame čitateľov do vynovených priestorov, aby si našli svoju knihu aj spomedzi nových kníh zakúpených v mesiaci január – február 2021 z dotácie Fondu na podporu umenia.