Obec SOĽ sa pripája k štrajkovej pohotovosti

Obec SOĽ sa pripája k štrajkovej pohotovosti
 
Združenie miest a obcí Slovenska dňom 19. mája 2022 vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. K tomuto kroku pristupuje aj obec SOĽ, ako člen Združenia miest a obcí Slovenska. Reagujeme tak na vládny návrh, ktorý výrazne zasiahne do rozpočtu každej samosprávy, ale aj na dlhodobý prístup štátu k mestám a obciam.