Nové opatrenia vlády súvisiace so šírením koronavírusu

Vážení občania, 
vláda SR vyhlásila nové opatrenia súvisiace sa so šírením koronavírusu:

Povinnosť nosiť rúško všade, mimo svojho bydliska.
Obchody s potravinami a drogérie budú v nedeľu zatvorené. Priestory
prevádzok
sa vždy v nedeľu budú dezinfikovať.
Pre ľudí nad 65 rokov je vyčlenený čas medzi 9:00 až 12:00
hodinou na nákup.

V
láda nariaďuje, aby ľudia všade stáli od seba minimálne dva metre.
Ministerstvo zdravotníctva vyberie nemocnicu na západe, strede
a východe Slovenska, ktoré budú určené len pre pacientov
s COVID-19. V iných nemocniciach budú pre týchto pacientov
vyčlenené budovy.

Lieky a osobné ochranné prostriedky, ktoré potrebuje Slovensko
pre chod nemocníc a ambulancií, sa zakážu vyvážať mimo našej krajiny.
Dočasne sa rušia vlaky zadarmo pre študentov, aby zbytočne necestovali
a neohrozovali tak zraniteľné skupiny obyvateľstva.
P
remiér žiada ľudí nad 65 rokov, aby zbytočne necestovali vlakmi
zadarmo. Nevylúčil, že vláda dočasne zruší vlaky zadarmo aj pre dôchodcov.
Vláda zabezpečí prítomnosť polície a armády pri nemocniciach, pri ktorých
dochádza ku konfliktným situáciám a návštevníci nerešpektujú
pokyny zdravotníkov.
V
láda plánuje v zrýchlenom legislatívnom konaní predložiť zmenu zákona,
aby štát mohol využívať dáta od telekomunikačných operátorov
na ochranu verejného zdravia.
Úrad verejného zdravotníctva vydá nariadenie, ktoré uzavrie denné
stacionáre a rovnako plánuje vyhlásiť núdzový stav pre sociálne zariadenia.
V
láda zriadi pred každou nemocnicou, v ktorej prebiehajú odbery,
tzv. drive through odberné miesta, na ktoré môžu pacienti prísť
autom a bez nutnosti vystúpiť podstúpiť odber. Podľa premiéra jedno
takéto miesto zvládne 70 odberov denne.
RTVS má zabezpečiť o 18. hodine na STV 2 svätú omšu a tiež vysielanie
vyučovacích slotov pre základné školy.
Do 30. apríla nebude môcť prísť k výkonu dražobného práva
či exekúcii majetku.