Nové knihy v Obecnej knižnici

Nové knihy v Obecnej knižnici

Obecná knižnica v Soli získala v mesiaci máj 2019
sponzorský dar – 10 kníh od
vydavateľstva Albatros Media
v celkovej hodnote 111,50 Eur. Knihy sú určené

najmä pre starší školský vek a mládež.
Sú to tieto tituly:
Pete Johnson: Ako si vycvičiť rodičov
Tom O´Donell: Škrečkosaurus Rex a veverica Kong
Jenny Hanová: Navždy tvoja Lara Jean
Jenny Hanová: P.S. Stále ťa milujem
Jenny Hanová: Všetkým chalanom, ktorých som milovala
Stacy Greggová: Diamantový kôň
Lucy Coatsová: Beštie z Olympu – Správca stajní
Suzanne Collins: Hry o život
Suzanne Collins: Drozdajka
Suzanne Collins: Skúška ohňom
Za tieto knižky ďakujeme pani Michaele Gáboríkovej
zo spoločnosti Albatros Media.
Veríme, že si nájdu miesto aj medzi našimi čitateľmi.