Návšteva splnomocnenca vlády SR v KC v Soli

Vážení občania, 

dňa 31.05.2019 navštívil Komunitné centrum v Soli
splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz,
ktorého privítal starosta obce Ing. Jozef Berta.
Návštevy sa zúčastnila regionálna koordinátorka
PhDr. Darina Barančíková.

Deti a dorast ho privítali kultúrnym program a odovzdali mu
vlastnoručne vyrobené darčeky. V závere pripravila
občerstvenie pani Irenka Goroľová.