VZN č. 65/2023 o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy v Soli

Vážení občania, 

predkladáme Vám Všeobecne záväzné nariadenie č. 65/2023 o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy v Soli, ktorým sa ruší VZN č. 14/2014 o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy v Soli. 

Viac na: VZN c. 65 2023 o mieste a čase zápisu deti do 1. ročníka