Návrh VZN č. 63/2023 ktorým sa mení VZN č. 28/2017 o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ

Vážení občania. 

Predkladáme Vám NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. 63/2023, ktorým sa mení VZN č. 28/2017 o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ pôsobiacich mimo územia obce Soľ. 

Viac na: Návrh VZN č. 63 2023