Návrh VZN č. 58/2023 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaď. pôsobnosti obce Soľ

Vážení občania!

Predkladáme Vám návrh VZN č. 58/2023 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ. 

Viac na: Návrh VZN 58/2023