VZN č. 52/2021

Vážení občania, 

predkladáme Vám VZN č. 52/2021 ktorým sa mení VZN č. 43/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ. 

Viac na: VZN 52 2021