VZN č. 51/2021

Dobrý deň, 

predkladáme Vám VZN č. 51/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ pre deti s trvalým pobytom v obci Soľ, v ktorej si plnia povinné predprimárne vzdelávanie. 

Viac na: VZN 51 2021