Individuálna výročná správa obce Soľ za rok 2018

Vážení občania,

obec Soľ vám predkladá “Individuálnu výročnú správu
obce Soľ za rok  2018”.

Viac na: Individuálna VS 2018