Všeobecne záväzné nariadenie č. 43/2019

Vážení občania,

obec Soľ Vám predkladá  VZN č. 43/2019
o určení výšky príspevkov pre školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Soľ.
VZN 432019