Všeobecne záväzné nariadenie č. 64/2023 ktorým sa ruší VZN č. 10/2013 Zásady hospodárenia s majetkom obce Soľ

Vážení občania, 

predkladáme Vám Všeobecne záväzne nariadenie č. 64/2023 ktorým sa ruší VZN č. 10/2013 Zásady hospodárenia s majetkom obce Soľ. 

Viac na: Všeobecne záväzné nariadenie č. 64-2023