Všeobecne záväzné nariadenie č. 44/2019

Vážení občania,

obec Soľ Vám predkladá VZN č. 44/2019
ktorým sa mení VZN č. 35/2017 o podmienkach
poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov.
VZN 44 – 2019