Mimoriadne zmeny CP – autobusová doprava

Vážení občania, 

SAD Humenné, a. s. oznamuje nasledujúce mimoriadne
zmeny cestovných poriadkov:

 • od 15. 3.  do 30. 3. 2020 pozastavenie prevádzky diaľkove
  autobusovej linky 702502 Humenné – Banská Bystrica
 • od 15. 3. do 30. 3. 2020 pozastavenie prevádzky diaľkovej
  autobusovej linky 702702 Humenné – Brno
 • od 15. 3. 2020 do 27. 3. 2020 bude vedená doprava
  na všetkých prímestských linkách ako v dňoch školských
  prázdnin
 • od 13. 3. 2020 do odvolania pozastavenie prevádzky
  prípojových spojov k vlakom Regio Jet
 • od 14. 3. 2020 do odvolania bude zatvorená Prepravná
  pokladňa a Dispečing na autobusových staniciach
  v Humennom, Vranove a Svidníku