Matica slovenská – pamätná tabuľa

Vážení občania,

dňa 27. októbra 2019 bola v našej obci odhalená
pamätná tabuľa venovaná 100. výročiu založenia
miestneho výboru Slovenskej národnej rady v Soli
a oslobodenia obce 4. stotinou 1. pluku slovenskej slobody
v roku 1919. V krátkom kultúrnom programe sa
nám predstavil Orechester východňarov z Nižného Hrabovca,
Ženská spevácka skupina Soľanske nevesty a sólistky
Dianka Grácová a Ninka Mrusková s klavírnym
doprovodom Rebeky Kubačkovej. 
Na odhalení pamätnej tabule sa zúčsatnil aj
predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper.