Krst CD “Ej teraz nám nevesti”

Jedna staročínska povesť hovorí, že keď sa narodí človek,
na oblohe sa rozsvieti hviezda. Môžeme povedať, že keď
sa “narodí” alebo nahrá nové CD, aj na hudobnom nebi
zažiari nová hviezda. Sme radi, že takú hviezdu máme
aj u nás, a mohli sme ju 16. novembra 2019 v Kultúrnom
dome v Soli pokrstiť. 

Naše pozvanie prijali vzácni hostia, PhDr. Jozef Baran,
Mgr. Andrej Krišanda, PhDr. Štefan Hreha, Mgr. Miroslav Gešper
a Ing. Ladislav Kalafa. 

ŽSS Soľanske nevesty vznikla v septembri 2016 a za taký krátky
čas svojej existencie absolvovala množstvo vystúpení a súťaží.
Najväčším úspechom bolo strieborné pásmo zo súťaže
Roztoky 2019, ktorá sa uskutočnila v Banskom. Počas popoludnia
nás sprevádzala Folklórna skupina Čaklov. 

Speváčkam želáme, aby lásku k hudbe a folklóru vo svojej
skupine pestovali aj naďalej a šírili ju medzi svojimi
poslucháčmi. Prajeme im taktiež veľa úspechov v súťažiach
a na vystúpeniach, ktorých sa ešte zúčastnia.