Kontrola a čistenie komínov

Vážení občania, 

v najbližších dňoch bude v našej obci vykonávaná kontrola a čistenie komínov s vydaním dokladu o potvrdení čistenia komína. Orientačná cena za vyčistenie a kontrolu komína je pri vykurovaní tuhým palivom 20€ a pri vykurovaní plynom 15€. Záujemcovia sa môžu hlásiť na obecnom úrade alebo priamo na tel. čísle 0948 546 555 najneskôr do konca júna. 

Kontrolu a čistenie komínov bude vykonávať certifikovaný kominár Juraj Pavuk.