Komerčné Ag testovanie

Vážení občania, 

k 25. 6. 2021 nemocnica Svet zdravia Vranov n. T. ukončila poskytovanie bezplatného AG testovania pre verejnosť. Nateraz sa nepredpokladá obnovenie AG MOM v režime, ako bola dostupná do 25. júna 2021. 

Na základe toho bude nemocnica od 7. 7. 2021 pre verejnosť ponúkať komerčné AG testovanie 3x týždenne v pracovné dni: pondelok, streda, piatok v čase od 13:00 do 15:30 hod. v priestoroch MOM Ag. 

Cena jedného Ag testu pre 1 osobu je 14,90€, poplatok bude možné vyplatiť na recepcii nemocnice.