K výzve Pápeža Františka sme sa pripojili aj na obecnom úrade…

Vážení občania
Pápež František vyzval kresťanov všetkých vyznaní spojiť
sa v stredu 25. marca 2020 o 12.00 hod. v modlitbe Otče náš
s prosbou k všemohúcemu Bohu v situácii pandémie. 

Aj na obecnom úrade sme jeho výzvu prijali s pokorou
a pomodlili sme sa.
Veríme, že nielen v našich domácnostiach zaznela modlitba,
ale celé Slovensko sa zapojilo do tejto výzvy, dúfajúc, že situácia
súvisiaca s koronavírusom čoskoro pominie….