Inflačná pomoc

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje, že je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 €, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.