Hlásenie miestneho rozhlasu

Firma Kontrast Prešov oznamuje občanom, že z dôvodu šírenia vírusu COVID-19, čiže koronavírus na Slovensku sa výpredaj textilu, ktorí sa mal uskutočniť 11. marca 2020 neuskutoční. Náhradný termín výpredaja bude oznámený dodatočne.

Oznamujeme Vám, že odo dňa 12. marca 2020 (štvrtok) začíname s vývozom biologicky rozložiteľného odpadu.
Vývoz je potrebné nahlásiť minimálne deň vopred na obecnom úrade a to osobne, alebo telefonicky na t. č. 4496423,
v opačnom prípade odpad nebude vyvezený. Vývoz sa bude uskutočňovať
každý utorok a štvrtok
Rímskokatolícka farnosť v Soli Vám oznamuje, že na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska, ktorá rešpektuje zákaz organizovania verejných podujatí
v súvislosti s výskytom koronavírusu
sa v kostole nebudú konať sväté omše najbližšie
dva týždne, teda do 23. marca 2020.
Ďakujeme za pochopenie.
Východoslovenská distribučná oznamuje
občanom, že
dňa 20. marca 2020 od 7.30 hod. do 17.00 hod.
bude v obci prerušená distribúcia elektriny,
a to v časti obce 
úsek od č. d. 390 po futbalové ihrisko,
úsek od č. d. 360 po č. d. 297,
úsek od č. d. 294 po č. d. 20,
č. d. 270, č. d. 280 a č. d. 218.