Výstav rúšok v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove n. T.