Fotogaléria

ROK 2019

Adventný veniec 2019
Krst CD Soľanske nevesty

Dôchodcovia 2019

Odhalenie pamätnej tabule – Matica slovenská

Prezentácia poľnohospodárskych strojov
Oslavy 75. výročia SNP
Kreatívny kurz “Košík z pedigu”
Detská letná olympiáda
Pred svatim Janom 2019
Nové knihy v obecnej knižnici

Deň detí

JDS na výlete v Bachledovej doline a Zakopanom
Beseda s Jozefom Banášom
Brigáda JDS v Soli na obecnom cintoríne
Stavanie mája v obci 
Prezentácie pre žiakov ZŠ v obecnej knižnici
Obecná knižnica
Kreatívny kurz “Falošný patchwork”
Oslobodenie obce
Fašiangová zabíjačka

 

ROK 2018
Betlehem
Adventný veniec 
Október-mesiac úcty k starším
Guľaš majster
Pred svatim Jánom
Deň detí
Deň matiek
Stavanie mája
Deň narcisov
Prednes poézie a prózy
Veľkonočné kraslice
Veľkonočný voz
Veľkonočná výstava
Fašiangová obecná zabíjačka

ROK 2017
Betlehem 2017
Adventný veniec 2017
Október – mesiac úcty k starším 2017
Futbalový zápas Soľ – Podbrezová I.
Futbalový zápas Soľ – Podbrezová
Plody zeme 2017
Guláš majster 2017
Olympiáda Toplianskych seniorov 2017
Súťaž DHZ o pohár starostu 2017

Pred svatim Janom
Deň matiek 
Stavanie mája 
Veľkonočná výzdoba v centre obce
Veľkonočná výstava
Fašiangová obecná zabíjačka

ROK 2016 

Silvester 2016

Vianoce 2016
Október – mesiac úcty k starším
Guľáš majster 2016

Pred svatim Janom
Súťaž DHZ
Deň narcisov

Výstava Veľkonočných ozdôb
Otvorenie multifunkčného ihriska
Fašiangová obecná zabíjačka
Maškarný ples

ROK 2015 

Guľáš majster 2015
Zemplínsky splav
 
Obecné slávnosti

Súťaž DHZ

Odhalenie pamätnej tabule
Stavanie mája
Obecná posilňovňa

ROK 2014

Ťaskovci – Vianočný koncert
Mikuláš 2014
Kandráčovci
IV. Soliansky jarmok

Regenerácia obce
Súťaž DHZ