Popis fakturovaného plnenia: Zneškodnenie odpadu

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 139,63 € s DPH

Identifikátor: 302670693

Dátum doručenia: 6.december. 2017

Dátum zverejnenia: 9.január. 2018

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Ozón Hanušovce, a.s.

Adresa dodávateľa: Petrovce 129, 094 31 Petrovce

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36450758