Popis fakturovaného plnenia: Zmesový komunálny odpad 10/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 545,03 € s DPH

Identifikátor: 14548/17

Dátum doručenia: 6.november. 2017

Dátum zverejnenia: 15.november. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Fura s.r.o.

Adresa dodávateľa: SNP 77, 044 42 Rozhanovce

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36211451