Popis fakturovaného plnenia: Zbíjacie kladivo

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 391,70 € s DPH

Identifikátor: 1700159

Dátum doručenia: 28.február. 2017

Dátum zverejnenia: 21.marec. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Extratech, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R. Štefánika 876, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36463825